Usmeni prijevod

Stalni sudski tumač za njemački, engleski, makedonski, srpski i bosanski jezik Vam može zatrebati za konsekutivno prevođenje u prilikama kao što su vjenčanja, u javnobilježničkom uredu, pred matičarem, pri sudovima, u sudskim postupcima, …

Molimo Vas da svoj termin za tumačenje rezervirate najkasnije 14 dana unparijed te da pravovremeno dostavite materijale koji će biti predmet tumačenja.

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM

KONTAKT