Sudski tumač

SUDSKI TUMAČ

Ovlašteni prevoditelj od strane nadležne institucije

Sudski tumač je osoba koju nakon položenog ispita za sudskog tumača imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda na razdoblje od četiri godine. Nakon proteka četiri godine, imenovanje se produljuje. Kako bi mogao postati ovlašteni sudski tumač, prevoditelj se treba pridržavati uvjeta određenih u Pravilniku o stalnim sudskim tumačima. Svojim potpisom i žigom sudski tumač ovjerava i potvrđuje da je prijevod koji je sačinio na ciljnom jeziku istovjetan izvorniku na polaznom jeziku. Takvi prijevodi imaju snagu izvornika, pravovaljani su i prihvaćeni od strane tijela države uprave, ministarstava, škola i fakulteta.

Sudski tumač je ovlašten prevoditi SVE VRSTE JAVNIH ISPRAVA I DOKUMENATA sa stranog jezika za koji je imenovan na hrvatski i obrnuto.

Kako postupaju naši sudski tumači - službeni prevoditelji?

Naši sudski tumači i prevoditelji koji su u pravilu IZVORNI GOVORNICI kao glavni zadatak uzimaju da se prijevod mora podudarati terminološki, stilski, ali i vizualno s izvornim tekstom. Pritom sudski tumač svom zadatku pristupa studiozno, precizno i organizirano, a što je najvažnije pazeći na to da čitatelj ovjerenog ili neovjerenog prijevoda u optimalnom slučaju ni ne opazi da se radi o prijevodu. Kako bi se postigao taj cilj našim sudskim tumačima je uz formalnu edukaciju potrebno i DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO, no više od toga je presudan konstantan dodir sa živim jezikom i kulturama određenog govornog područja. Čestim odlascima u dotične države, upijajući njihove običaje i jezične posebnosti naši sudski tumači mogu jamčiti IZRAZITU KVALITETU PRIJEVODA koji praktično otklanjaju sve jezične barijere za Vaše poslovanje ili osobne potrebe.

Sljedeće usluge Vam stoje na raspolaganju:

Sudski tumač za engleski jezik,

Sudski tumač za njemački jezik,

Sudski tumač za ruski jezik,

Sudski tumač za talijanski jezik,

Sudski tumač za francuski jezik,

Sudski tumač za španjolski jezik,

Sudski tumač za srpski jezik,

Sudski tumač za slovenski jezik,

Sudski tumač za bosanski jezik,

Sudski tumač za makedonski jezik,

Sudski tumač za albanski jezik

Sudski tumač za češki jezik